Uitstekende wetenschappelijke voorzieningen en onderzoekers van de eerste rang

In Oldenburg zijn er uitstekende wetenschappelijke voorzieningen en onderzoekers van de eerste rang.

De universiteit is nog geen 40 jaar oud, maar kan reeds bogen op een groot aantal voortreffelijke wetenschappelijke prestaties. En ze ligt midden in het groen en past daarmee perfect in het beeld van Oldenburg als een stad om te wonen en te blijven, als prima plek om te studeren en een wetenschappelijke carrière na te streven.

Ook de Jade Hochschule heeft met haar studieprogramma's op het gebied van de ingenieurs- en economische wetenschap een reputatie die tot ver buiten de grenzen van de regio reikt. In toepassingsgericht onderzoek en onderwijs wordt hier grote waarde gehecht aan zelfstandig werken en het ontwikkelen van onconventionele oplossingen.

Samen met nog meer hogescholen en onderzoeksinstituten buiten de universiteit bezit Oldenburg een bijzonder levendig wetenschapslandschap.

Speciale onderzoeksgebieden

Tot de belangrijkste onderzoeksgebieden in universiteiten en hogescholen en buitenuniversitair onderzoek behoren onder andere:

 • Energieonderzoek (o.a. met een projectgroep van de Fraunhofer-Gesellschaft)
 • Neurosensoriek
 • Assistieve technologieën en medische techniek
 • Audiologie en gehooronderzoek (o.a. met een projectgroep van de Fraunhofer-Gesellschaft) 
 • Informatica
 • Kust-, zee- en klimaatonderzoek (o.a. met twee groepen jonge onderzoekers van de Max-Planck-Gesellschaft)
 • Milieuwetenschappen
 • Bouw en pijpleidingsbouw
 • Fotogrammetrie en geo-informatica
 • Onderzoek van leren en doceren
 • Vrouwen- en sekse-onderzoek
 • Geestes- en maatschappijwetenschappen

Internationale oriëntatie

Oldenburg ontwikkelt zich steeds meer tot een internationaal attractieve locatie in onderzoek en onderwijs. De universiteit Oldenburg is daarvan een uitstekend voorbeeld. Daar worden verschillende internationale studierichtingen aangeboden en ongeveer 200 samenwerkingsverbanden met universiteiten en hogescholen in meer dan 58 landen onderhouden.

De Jade Hochschule werkt in onderwijs en onderzoek samen met talrijke instellingen: zo bestaan er 90 partnerships in meer dan 30 landen. Sinds 1992 wordt de studierichting "Europees Bouwmanagement" samen met 12 partnerhogescholen met succes in Oldenburg aangeboden.

Hanse Law School
Een samenwerkingsovereenkomst tussen de Universiteit Oldenburg en de Rijksuniversiteit Groningen bestaat al sinds 1980. Een van de resultaten van de samenwerking, waarbij ook de universiteit Bremen is betrokken, vormt de Hanse Law School, een internationaal rechtswetenschappelijk studieprogamma.

Aangeboden worden internationaal vergelijkbare opleidingen tot bachelor en master of "Comparative and European Law“ waar bij de rechtsvergelijking de nadruk ligt op het Europese recht, het Duitse en Nederlandse recht en het voor de praktijk van het handelsrecht bijzonder belangrijke Common Law. Het succesmodel Hanse Law School biedt een rechtswetenschappelijke studie, die in het Europese landschap van hogescholen tot nu toe uniek is.

Overige informatie vindt u op de website van de Hanse Law School » 

Netwerkvorming met het bedrijfsleven

In Oldenburg wordt bovendien vaart gemaakt met de vorming van netwerken van bedrijfsleven en wetenschap.

In het Oldenburger Energiecluster OLEC » bijvoorbeeld, dat staat voor de ontwikkeling van toekomstgerichte energie-technologieën, werken bedrijven, wetenschappelijke instellingen en onderwijsinstanties samen. De technologietransfer-instanties van de Universiteit Oldenburg en de Jade Hochschule zijn al vele jaren aanspreekpunt voor partners uit het bedrijfsleven. Het technologie- en starterscentrum Oldenburg TGO » is voor starters die hun bedrijf vanuit de universiteiten en hogescholen starten, een uitstekend vertrekpunt.

De intensieve relatie tussen bedrijfsleven en economie blijkt ook uit een groot aantal particulier gefinancierde professoraten. Zo heeft bijvoorbeeld een kring rond de Kamer van Koophandel van Oldenburg en de werknemersorganisatie van Oldenburg zich aaneengesloten om een professoraat voor ondernemerschap op te zetten.