Oldenburg is een "Stad van de Wetenschap"

Ieder jaar verleent het "Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft" de titel "Stad van de Wetenschap". Oldenburgs geslaagde kandidatuur voor 2009 droeg de titel "Stad van Overmorgen". Daarmee moest tot uitdrukking komen dat wetenschap voor de stad de belangrijke drijfveer is voor haar verdere ontwikkeling en haar gerichtheid op de toekomst.

Dynamisch, innovatief, toekomstgericht – het richtinggevende concept Stad van Overmorgen staat voor deze drie bouwstenen. Oldenburg heeft een jonge universiteit, hogescholen die dicht bij de praktijk staan, een levendige wetenschapscultuur, is een stad vol creatieve en knappe koppen – en wil dat zeker ook in de toekomst blijven. Oriëntatie geeft een studie van de Organisatie voor Economische samenwerking en Ontwikkeling (OESO), die ervan uitgaat dat over tien jaar ca. 40 procent van alle arbeidsplaatsen een wetenschappelijk-technische opleiding vereist.

Het idee van Stad van Overmorgen maakt het mogelijk om utopieën te bedenken, visies verder te ontwikkelen en de dialoog te starten tussen een stadse maatschappij en haar wetenschappers over de vraag, hoe je ooit zou willen leven. De stimulering van talenten, tolerantie en technologie en onderzoek biedt daarvoor de belangrijkste grondslagen.

In projecten toekomstvisies ontwikkeld

In 16 leidende projecten heeft men zich beziggehouden met de grote onderwerpen van de toekomst. Zo onderzochten in het project "Ik laat je zien hoe wetenschap werkt" leerlingen van de basisschool de geheimen van de chemie en presenteerden de resultaten van hun experimenten aan het brede publiek. Onder de titel "Energie voor overmorgen" werden bijvoorbeeld visies op een toekomstige energievoorziening gepresenteerd.

Met vragen over woonvormen van overmorgen hield zich het project "Het Slimme Huis" bezig. Hier ging het om het niet opdringerig opnemen van informatietechnologieën in het leven van alledag. Dit project legde de inhoudelijke basis voor het echte "Slimme huis", dat in 2011 aan de Schloßplatz wordt gebouwd.

Overige informatie over het project "Stad van de Wetenschap“ vindt u ook op onze Duitse webpagina's »