Groningen en Oldenburg samen op weg naar de top

Een bijzonder levendige relatie, die al lang meer is dan een stedenband, verbindt Oldenburg met Groningen.

Langjarige relaties
Al sinds het eind van de jaren 40 van de vorige eeuw zijn er relaties tussen beide steden. Scholieren van beide gemeenten zorgden voor de aftrap en ontmoetten elkaar bij sportwedstrijden. Door contacten tussen het Amtsgericht Oldenburg en het Kantongerecht Groningen in 1981 verdiepten de relaties zich. Op 1 december 1989 werd de stedenbandovereenkomst tussen de steden ondertekend. Sinds die tijd zijn Oldenburg en Groningen partnersteden met zich steeds intensiverende relaties in bestuur, economie, wetenschap en - dat is ook heel belangrijk - in particuliere, vriendschappelijke contacten van burgers.

Universiteiten en Kamers van Koophandel werken samen. Bedrijven houden regelmatig uitwisselingen en presenteren zich samen op beurzen. Stadsbesturen en gemeenteraadsleden onderhouden contact met elkaar. Collega's uit de stadsbesturen zijn zelfs in de kantoren van de partnerstad te gast.

Tienpuntenprogramma
Op 22 april 2008 vond in Oldenburg een eerste gemeenschappelijke raadszitting plaats. In deze vergadering is het “Tienpuntenprogramma” aangenomen, dat richtinggevend is voor het toekomstige stedenbandbeleid in tien verschillende thematieken. Het tienpuntenprogramma vindt u hier » (pdf, 112 KB)

Bovendien zijn de steden samen succesvol in initiatieven of wetenschappelijke onderzoeksprojecten, zoals met de trilaterale samenwerkingsovereenkomst tussen Groningen, Bremen en Oldenburg of het EU-project Creative City Challenge.

Een reden om feest te vieren: een stedenband van 20 jaar
Naar aanleiding van de 20-jarige  stedenband Oldenburg – Groningen vond op 29 januari 2010 in het indrukwekkende Groninger "Het Paleis" een receptie plaats. Uitgenodigd waren burgers en vertegenwoordigers van politiek en bestuur uit beide steden, die zich op diverse wijze voor een levendige relatie met Groningen inzetten en hebben ingezet.
De burgemeester van Groningen, Peter Rehwinkel, en de burgemeester van Oldenburg, Gerd Schwandner, beklemtoonden unaniem de intensieve en vriendschappelijke relatie tussen hun steden. Zoals Peter Rehwinkel in zijn toespraak formuleerde: Het waren de “eerste twintig jaar van een nog lang en gelukkig huwelijk tussen Oldenburg en Groningen”.

Toekomstgericht
Een basis voor succes: Oldenburg en Groningen hebben veel gemeenschappelijk. Beide steden hebben soortgelijke structuren op en zijn centra van dynamische en economische groeiregio's. Oldenburg als "Stad van de Wetenschap 2009" en "Stad van overmorgen" en Groningen als "City of Talent" blijven zich nationaal en internationaal steeds verder profileren. Ze zijn elk op hun eigen manier voorbeelden van moderne, levendige steden, die een nieuwe urbaniteit ontplooien. Oldenburg en Groningen kunnen zo een sterke as van een stedengordel vormen, in een Noord-/Noordoost-Europa dat steeds meer één wordt.