Carl-von-Ossietzky-prijs is een erkenning van actueel en politiek engagement

De Carl-von-Ossietzky-prijs voor contemporaine geschiedenis en politiek wordt door de Stadt Oldenburg om de twee jaar verleend, om afzonderlijke werken, het oeuvre of personen te onderscheiden die zich op eminente wijze met het leven en het werk van Carl von Ossietzky of met het verzet tegen het nationaalsocialisme bezig houden. De prijs kan ook worden toegekend aan werken en personen die zich in de geest van Carl von Ossietzky bezighouden met de democratische traditie en het heden in Duitsland en onderwerpen van politiek en contemporaine geschiedenis.

Meer informatie vindt u op de Duitstalige website www.oldenburg.de/cvo-preis »